Какво представлява CBD и какво е неговото действие върху човешкия организъм?

Какво точно представлява CBD и по-важното, какво е неговото действие? Тук може да намерите отговора на тези, както и на други въпроси свързани с растението коноп (известно също като канабис и марихуана) и неговите лечебни свойства.

Канабидиол – Cannabidiol или съкратено CBD, е едно от най-значимите органични съединения в природата и в частност в конопа. Канабисните растения са „химически заводи“, които произвеждат повече от 400 различни вида химически и органични съединения. Те се разделят най-общо на два основни вида:
– Канабиноиди. В тях се вкючват съединения като CBD, CBC (Канабихромен), THC ( Делта 9 тетрахидроканабинол ), CBG (Канабигерол), CBDa (Канабидиолова кисилина), и др.
– Терпени. Органични вещества, от които идва специфичната миризма на растението коноп. Най-често срещаните терпени са Myrcene, Terpinolene, inalool, alpha-Pinene, Limonene и др.

Освен това, в растението коноп се съдържат и много други естествени молекули и фитохимични съединения като аминокиселини, въглехидрати, витамини, следи от минерали, флавоноиди, и др.Не всички от тези съединения са уникални само за това растение, а се срещат и в много други видове растения.От тези 400 съединения, повече от 60 са напълно специфични за растителния род Канабис. Учените наричат ​​тези специални съединения „канабиноиди“ или „фитоканабиноиди“. Не всички канабиноиди обаче, имат еднаква сила и свойства. Именно канабидиолът или CBD, държи ключа към голямото разнообразие от медицински и терапевтични ефекти, които предлага конопа. Колкото повече научни изследвания се правят на CBD, толкова повече изглежда, че това съединение, може да революционизира медицината, каквато я познаваме.

Канабидиолът не е психоактивен!

Едно от най-важните качества на CBD е липсата на психоактивност. За разлика от друг известен канабиноид THC, който има психоактивни действие, CBD е инертен. Поради това, при приема на CBD, потребителите не изпитват никакви психоактивни усещания. Именно това е най-важното свойство на канабидиола от медицинско-правна гледна точка.

Продуктите със CBD са легални!

Употреба на CBD легализирана във всички страни членки на ЕС

Именно, поради факта, че канабидиолът няма психоактивни действие, неговата употреба е легализирана във всички страни членки на ЕС, включително България. Всичките над 100 канабиноида, които са уникални за растителния род Канабис, взаимодействат с нашите тела благодарение на мрежа от неврони наречена Ендоканабиноидна система.

Ендоканабиноидната система е система от рецептори, с които се свързват канабиноидите, които навлизат в кръвния поток, след консумация на продукти от коноп. Ендоканабиноидната система е открита през 1990 г. от екип от израелски учени с ръководител проф Рафаел Мешулам. Същия е роден в София, България и е известен като „Бащата на медицинския коноп“, тъй като още в средата на 60-те години на миналия век, успява да изолира и открие основните канабиноиди CBD и THC.

Ендоканабиноидната система включва в себе си ендоканабиноидни рецептори, известни като CB1 и CB2. Екипа на професор Мешулам, открива такива рецептори навсякъде в човешкото тяло. СВ1 в мозъка, белия дроб, сърдечно-съдовата система, мускулите, стомашно-чревния тракт, репродуктивните органи. СВ2 в далак, кости, кожа. Двата вида рецептори се срещат също и в имунната система, черния дроб, костния мозък и панкреаса. Именно с тези рецептори, се свързват канабиноидите и осъществяват химичните взаимодействия, на които се дължат лечебните свойства на конопа. Когато CBD се свързва с рецепторите на ендоканабиноидната система, тя стимулира благотворно нашите жизнени процеси.