Използвани термини

Канабидиол – Cannabidiol или съкратено CBD, е едно от най-значимите органични съединения в природата и в частност в конопа/канабиса. Поради големия медицински ефект той е най-добре изучен от съвременната наука. Научните и клинични изследвания разкриват потенциала на канабидиолът за лечение на широк кръг от състояния, включително артрит, диабет, алкохолизъм, хронична болка, депресия, антибиотична резистентност, епилепсия и други неврологични нарушения. Канабидиолът има доказани невропротективни и неврогенни ефекти, а антираковите свойства се изследват в много академични изследователски центъра в различни части на света. Други данни показват, че Канабидиолът е безопасно дори при високи дози. Канабидиолът не е психоактивен! Органичното съединение на Канабидиолът е активно за човека, тъй като взаимодейства с нашите тела благодарение на мрежа от неврони наречена Ендоканабиноидна система. Фактът, че Канабидиолът няма странични ефекти го прави привлекателна възможност за пациенти, които търсят облекчение от възпаление, болка, тревожност, психоза, гърчове, спазми и други състояния без обезпокоителни чувства на летаргия или еуфория.
Тетрахидроканабинол – Tetrahydrocannabinol съкратено THC е канабиноид, уникален за канабиса. Тъй като имитира ендоканабиноидите на тялото, може да взаимодействат с нашата ендоканабиноидна система и да променят освобождаването на невротрансмитери в мозъка. Съединението е психоактивно за разлика от другия основен вид канабиноид – Канабидиолът. Психотропните и соматични ефекти са от повишена еуфория до отпускане и лека летаргия.
Ендоканабиноидна система – (endocannabinoid system (ECS)) е открита в началото на 90-те години на миналия век от екип от израелски учени с ръководител, родения в България проф. Рафаел Мешулам (ивр ‏רפאל משולם‏‎, англ. Raphael Mechoulam). Тя представлява система от ендоканабиноиди, които са ендогенни ретроградни невротрансмитери, базирани на липиди, които се свързват с канабиноидни рецептори и протеини на канабиноидни рецептори разположени в цялата централна нервна система. Ендоканабиноидната система включва в себе си ендоканабиноидни рецептори, известни като CB1 и CB2. Друг основен ендоканабиноид е 2-арахидоноилглицерол (2-AG), който е активен и при двата канабиноидни рецептора, заедно със своя собствен миметичен фитотанабиноид, CBD. 2-AG и CBD участват в регулирането на апетита, функциите на имунната система и управлението на болката. Екипа на професор Мешулам, открива такива рецептори навсякъде в човешкото тяло. СВ1 в мозъка, белия дроб, сърдечно-съдовата система, мускулите, стомашно-чревния тракт, репродуктивните органи. СВ2 в далак, кости, кожа. Двата вида рецептори се срещат също и в имунната система, черния дроб, костния мозък и панкреаса. Именно с тези рецептори, се свързват канабиноидите и осъществяват химичните взаимодействия, на които се дължат лечебните свойства на конопа. Когато CBD се свързва с рецепторите на ендоканабиноидната система се стимулират естествени жизнени процеси. CB1 Канабиноиден рецептор, открит главно в централната нервна система (нервите в мозъка и гръбначния мозък). CB2 Канабиноиден рецептор, открит главно в периферната нервна система (нервите извън мозъка и гръбначния мозък).
Какво точно представлява CBD и по-важното, какво е неговото действие? Тук може да намерите отговора на тези, както и на други въпроси свързани с растението коноп (известно също като канабис и марихуана) и неговите лечебни свойства.
Какво точно представлява CBD и по-важното, какво е неговото действие? Тук може да намерите отговора на тези, както и на други въпроси свързани с растението коноп (известно също като канабис и марихуана) и неговите лечебни свойства.
Какво точно представлява CBD и по-важното, какво е неговото действие? Тук може да намерите отговора на тези, както и на други въпроси свързани с растението коноп (известно също като канабис и марихуана) и неговите лечебни свойства.